Doorverwijzen - Kledingbank Arnhem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Doorverwijzen

De kledingbank gaat verhuizen!
In verband met deze verhuizing zijn wij gesloten van 14 oktober t/m 10 november 2018.
Wel kan nog steeds kleding worden ingeleverd bij onze innamepunten.
Stichting Kledingbank Arnhem e.o. geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan armoedebestrijding in Arnhem en omgeving. De Kledingbank is een particulier initiatief en wordt mogelijk gemaakt door sponsors en vrijwilligers.

Informatie voor hulpverleners
Misschien komt u door het uitoefenen van uw beroep, tijdens het vrijwilligerswerk of 'gewoon' in uw omgeving mensen tegen, die dringend behoefte hebben aan kleding en schoeisel. Iedereen die niet over de financiële middelen beschikt om daar zelf in te voorzien, komt in aanmerking voor de Kledingbank.

Belangrijk om te weten
Een aanvraag vervalt, als een cliënt niet op de gemaakte afspraak verschijnt. Na zeven maanden kunt u als verwijzer, indien de persoonlijke situatie niet is verbeterd, een nieuwe aanvraag indienen.

Als u een hulpverlener bent, in welke vorm dan ook, kunt u een doorverwijzing maken voor uw cliënt. Onbekende mailadressen worden door ons gecontroleerd en indien akkoord bevonden, in het bestand opgenomen.
U vult het formulier in en vermeldt eventuele bijzonderheden, die voor ons belangrijk zouden kunnen zijn.

Onze planning geeft daarop de geplande afspraak om kleding te komen uitzoeken aan u door.
Omdat wij de ervaring hebben dat de mail adressen en telefoonnummers vaak niet werken, nemen wij geen contact op met de cliënt.
Helaas hebben wij op dit moment, mede door onze verhuizing, een wachtlijst van meer dan 10 weken.

Gebruik onderstaand formulier voor het doorgeven van een verwijzing. Opmerkingen, zoals o.a. beschikbaarheid, bijzondere maten of andere zaken die voor het maken van een afspraak van belang kunnen zijn, kunt u invullen in het vak "Bijzonderheden"
Als u het formulier ingevuld heeft, klikt u op de knop "Verstuur". Als het verzenden geslaagd is, komt u terug op de startpagina. Ook krijgt u een ontvangst bevestiging op het door u ingevulde e-mail adres.
Onvolledig ingevulde formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen.

Verwijsformulier:
LET op:
  • Ga naar een volgende regel in het formulier met uw muis of door het indrukken van de "Tab" toets. Bij het gebruik van de "Enter" toets wordt het formulier verzonden, ook als het formulier nog niet volledig is ingevuld.
  • Invulvelden gemerkt met een sterretje moeten verplicht worden ingevuld. Zonder deze gegevens wordt het formulier niet verzonden.
  • Vul, voor u het formulier verstuurt, het controlewoord onder aan de mail in. (Dit is om allerlei spam-mail te vermijden)
Man
Vrouw
Als uw cliënt zich niet verstaanbaar kan maken in het Nederlands of Engels, verzoeken wij u er voor te zorgen dat er iemand meekomt die kan communiceren in één van deze talen.


Man
Vrouw

Jongen
Meisje
Jongen
Meisje
Jongen
MeisjeLet op: door ruimtegebrek en een gelimiteerd aantal van onze medewerkers, kunnen wij voor maximaal 3 kinderen onder begeleiding van 1 of twee volwassenen tegelijk een afspraak maken.
Voor gezinnen die groter zijn, moeten dan twee verwijsformulieren worden ingevuld. Wij plannen dan de familie op twee verschillende dagen in.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu