Over ons - Kledingbank Arnhem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over ons

Doel, achtergrond en beleid
Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, ziekte, overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen of een faillissement.
Ook mensen met een vluchtelingenstatus kunnen terecht bij de Kledingbank.
Want huisvesting, voeding en kleding zijn primaire levensbehoeftes van de mens. De Kledingbank wil mensen, die op geen enkele andere wijze kunnen worden geholpen, in één van deze behoeften voorzien. Wij verstrekken de kleding aan bovengenoemde doelgroep kosteloos. In het jaar 2015 willen wij 2800 cliënten aan kleding helpen.
Zeker zo belangrijk in de huidige tijd is dat wij actief werken aan het voorkomen van verspilling door goede gebruikte kleding her te gebruiken.
Om de kledingbank te kunnen laten functioneren hebben wij jaarlijks een bedrag van circa € 9000,00 nodig. Dit bedrag wordt gebruikt voor afschrijving, brandstof en onderhoud van onze bestelwagen, verbruiksartikelen, telefoon- en internet en de kosten voor koffie en thee voor onze 52 vrijwilligers. Wij kunnen dit bedrag zo laag houden omdat de stichting uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers werkt.
Bestuur
Voorzitter
Herre Dijkema

Secretaris
Eric van Zanten

Penningmeester
Ad van der Lint

Vrijwilligersbeleid
Ytsje Zijlstra


Mail bestuursleden:
kledingbank.arnhem.eo@gmail.com

Rechtsvorm
De kledingbank Arnhem is een stichting bij notariële akte en is aangemeld bij de Kamer van Koophandel (KvKnr. 09173452). De kledingbank is een zelfstandige stichting, maar werkt wel samen met andere kledingbanken, de Gemeente Arnhem, doorverwijzers en sponsors.
De stichting Kledingbank Arnhem e.o. heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu