Informatie voor hulpverleners

U kunt tijdelijk geen nieuwe aanvragen indienen.

Misschien komt u door het uitoefenen van uw beroep, tijdens het vrijwilligerswerk of 'gewoon' in uw omgeving mensen tegen, die dringend behoefte hebben aan kleding en schoeisel. Iedereen die niet over de financiële middelen beschikt om daar zelf in te voorzien, komt in aanmerking voor de Kledingbank.
Als u een hulpverlener bent, in welke vorm dan ook, kunt u een doorverwijzing maken voor uw cliënt. Onbekende mailadressen worden door ons gecontroleerd en indien akkoord bevonden, in het bestand opgenomen.
U vult het formulier in en onze planning geeft daarop de geplande afspraak om kleding te komen uitzoeken aan u door. Omdat wij de ervaring hebben dat de mailadressen en telefoonnummers vaak niet werken, nemen wij geen contact op met de cliënt.

Een aanvraag vervalt, als een cliënt niet op de gemaakte afspraak verschijnt. Na zeven maanden kunt u als verwijzer, indien de persoonlijke situatie niet is verbeterd, een nieuwe aanvraag indienen. 

Hoe wij omgaan met uw privacy en dat van uw cliënt kunt u hier lezen.