Stichting Kledingbank Arnhem en omstreken geeft kleding aan mensen die dit hard nodig hebben en zelf niet (meer) kunnen kopen. Hiermee wil de Kledingbank een steentje bijdragen aan armoedebestrijding. Omdat wij een tweede leven geven aan gedragen kleding werken we ook aan duurzamer omgaan met textiel.

Doel, achtergrond en beleid
Steeds meer mensen in Nederland zijn of raken in financiële problemen, waardoor ze niet (meer) zelf voor primaire levensbehoeften als voeding en kleding kunnen zorgen. Mensen kunnen door uiteenlopende redenen in problemen raken, bijvoorbeeld door ziekte, overlijden van de kostwinner, echtscheiding, langdurige werkloosheid, verslavingen of een faillissement of omdat ze moesten vluchten. Voor mensen, die op geen andere manier kunnen worden geholpen, wil de Kledingbank er zijn. Daarbij hanteren wij geen inkomenstoets, maar werken met aanvragen door hulpverleners en contactpersonen. Door voornamelijk ingezamelde, gedragen kleding en restpartijen nieuwe kleding beschikbaar te stellen willen wij bijdragen aan een duurzamer samenleving. Ook ingezamelde kleding die ongeschikt is voor onze gratis winkel proberen wij zo duurzaam mogelijk te herbestemmen.
Stichting Kledingbank Arnhem e.o. werd in 2007 opgericht en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Samen met onze sponsoren voorzien wij ongeveer 3000 mensen per jaar van kleding. Als zelfstandige stichting werken wij samen met andere kledingbanken, de Gemeente Arnhem, hulpverleners en sponsors.

Bestuur
Voorzitter: Paul van Velp
Secretaris: Joop van den Berg
Penningmeester: Ad van der Lint

Vrijwilligers
Er werken ongeveer 50 vrijwilligers bij de Kledingbank.

Rechtsvorm
De Kledingbank Arnhem is een stichting bij notariële akte en is aangemeld bij de Kamer van Koophandel (KvKnr. 09173452).
De Kledingbank Arnhem e.o. heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.